Đang online : 1

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Tuyển Dụng Công Nhân

STT   Nội dung tuyển dụng Số lượng/Cấp bậc Hạn nộp hồ sơ

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD