Đang online : 1

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Thông tin Liên hệ

Bản đồ công ty

Liên hệ tuyển dụng công nhân

Hotline: 0936 625 511 | 0906 100 238 | 0918 361 838

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn

Facebook: www.facebook.com/TuyenDungTinhLoi

Liên hệ tuyển dụng nhân viên

Hotline: 0918 361 838 / 0986 628 75

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn

Facebook: www.facebook.com/TuyenDungTinhLoi

Liên hệ tìm kiếm tài năng

Ms. Hương (Christina)

Hotline: 0981 195 968

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn

Facebook: www.facebook.com/TuyenDungTinhLoi

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD