Đang online : 1

 

Đăng nhập | Đăng ký
  Tuyển dụng công nhân

Tuyển Dụng
Công Nhân

  Tuyển dụng nhân viên

Tuyển Dụng
Nhân Viên

  Tuyển dụng quản lý

Tuyển Dụng
Quản Lý

  Tìm kiếm tài năng

Tuyển Dụng
Nhân Tài

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD