Đang Online: 1
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng May Tinh Lợi

 
Ngày đăng: 21-02-2019      Lượt xem: 4379
 

Sáng ngày 15/2, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có sự có mặt của ông Đào Việt Ánh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đại diện các sở, ban, ngành trong Tỉnh Hải Dương cùng các tập thể, cá nhân có đóng góp và thành tích đối với sự nghiệp BHXH.

In the morning of February 15th, Haiduong Social Insurance Agency held a conference to implement the tasks in 2019. Attending the conference were Mr. Dao Viet Anh - Member of the Party Executive Committee, Deputy General Director of Vietnam Social Insurance and representatives of departments, agencies in Haiduong Province and other collectives and individuals which have contribution and achievement to social insurance career.

style=border:  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh bày tỏ sự vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương, đồng thời đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, thành tích của BHXH Hải Dương, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Speaking at the conference, Deputy General Director of Vietnam Social Insurance Mr. Dao Viet Anh highly appreciated the socio-economic development results of Hai Duong province and highly appreciated and acknowledged the efforts and achievements of Haiduong Social Insurance Agency, employers, employees and local people in the implementation of social insurance and health insurance policies.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Việt Ánh đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Tổng Giảm đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành tại Tỉnh Hải Dương có thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ BHXH, trong đó có May Tinh Lợi chúng ta.

At the Conference, Mr. Dao Viet Anh on behalf of the General Director of Vietnam Social Insurance awarded the Certificate of Merit to the collectives and individuals in Hai Duong Province with outstanding achievements, completion in Social Insurance career including the Regent.

style=border: 

Tại May Tinh Lợi, Ban Lãnh Đạo công ty rất quan tâm, chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ các chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động, May Tinh Lợi là một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt việc đóng BHXH, BHYT trong nhiều năm liền, góp phần củng cố niềm tin, giúp cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

The Regent Management Board care much about the living of the employees and fully implements all the policies to protect the rights of workers, Regent is one of the typical company has a excellent performance in paying social insurance and health insurance in years, it\'s a contribution to strengthen the belief, reassure employees in working and sticking with the company for a long time.

style=border: 

style=border:  

Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng dành cho May Tinh Lợi, tạo động lực và tinh thần cho May Tinh Lợi tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình, mang lại những giá trị thiết thực cho cán bộ công nhân viên công ty và đóng góp cho sự nghiệp BHXH Việt Nam.

The Certificate of Merit from the General Director of Vietnam Social Insurance is a worthy recognition for the Regent, it has created motivation and spirit for us to continue to fulfill our duties, bringing practical values to the employees and contribute to Vietnam Social Insurance career.

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos