Đang Online: 1
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

 
Ngày đăng: 22-02-2019      Lượt xem: 5129
 
 Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Accompanies with the 2019 tree planting festival

Duy trì và phát triển phong trào trồng cây vì môi trường của tập đoàn, từ năm 2008 đến nay, Công ty TNHH May Tinh Lợi đã hăng hái tham gia trồng cây gây rừng, liên tục là doanh nghiệp đi đầu trong phong trào trồng cây vì Môi trường.

Maintaining and developing the tree planting movement of the Crystal Group, from 2008 until now, the Regent has actively participating in planting trees, continuing to be the leading enterprise in the movement planting trees for the environment.

style=border: 

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, năm nay, công ty May Tinh Lợi, CSVL và STF đã trao tặng cho các huyện lân cận trong khu vực Tp. Hải Dương, Hà Nội và Hải Phòng tổng số cây lên tới 200.000 cây.

Responding to the appeal to participate in the tree-planting festival Everlasting Gratitude for Uncle Ho, this year, Regent, CSVL, Star Fashion continue donating 200,000 trees to local districts in the area where these three companies locate.

style=border: 

style=border: 

style=border: 

Bà Trần Thị Vượng - GĐHCNS tới dự và trao tặng cây cho 2 huyện Kim Thành và Tứ Kỳ

Ms. Vuong – Regent HR&ADM Assistant General Manager on behalf of the Regent has come and donated trees to Kim Thanh & Tu Ky district

Là một doanh nghiệp quan tâm tới sự phát triển chung của đất nước, những việc làm ý nghĩa và thiết thực của Công ty luôn được các cấp chính quyền và nhân dân trong toàn Tỉnh ghi nhận và trân trọng.

As a company which cares about the development of the country, the meaningful and practical works of the Regent are always recognized and respected by the authorities and people in the whole province.

style=border: 

style=border: 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Công ty đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại hai Huyện Tứ Kỳ và Kim Thành vào sáng ngày 18/02 và 21/02 vừa qua.

Sau lễ phát động, Bà Trần Thị Vượng – Phó TGĐ phụ trách Hành chính – Nhân sự của công ty đã cùng với các vị lãnh đạo Tỉnh, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở ủy ban.

In the joyful atmosphere of the New Year, the Regent attended the launching ceremony of tree-planting festival Everlasting Gratitude for Uncle Ho at Tu Ky and Kim Thanh districts in the morning of February 18th and February 21st.

After the launching ceremony, Mrs. Tran Thi Vuong – Regent Assistant General Manager and the provincial and local leaders & many people participated in planting trees at the headquarters precinct of those committees.

style=border: 

Hàng triệu cây xanh được ươm mầm bởi tập thể Gia đình May Tinh Lợi giờ đã vươn cao và phủ xanh khắp các thôn xóm trong địa bàn Tỉnh. Đây là một trong những thành quả to lớn có được nhờ sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và các cấp chính quyền cùng nhân dân Tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống bền vững cho chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Millions of trees have been planted by Regent Family are now nursed and grown throughout the province. This is one of the great achievements thanks to the support and close coordination between the Company and the authorities and the people of Hai Duong province in order to improve the life quality, contribute protecting and preserving the sustainable living environment for us today and for future generations.

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos