Đang Online: 4
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

Tinh Lợi nối tiếp hành trình chống lại biến đổi khí hậu, mang màu xanh đến với quê hương

 
Ngày đăng: 13-03-2017      Lượt xem: 471
 

Vi kim ch nam bo v môi trường gn lin vi phát trin bn vng, hàng năm công ty TNHH May Tinh Li có rt nhiu các hot đng Vì môi trường, trong đó hot đng trng cây xanh hàng năm đã tr thanh văn hóa, thói quen đi vi tt c CBCNV Công ty. Hưởng ng theo phong trào trng cây bo v Môi trường ca tp đoàn, t năm 2008 đến nay Công ty TNHH May Tinh Li đã tng 1.230.250 cây cho các Huyn trong toàn tnh Hi Dương. Năm 2017 này Công ty tiếp tc tng cho các Huyn Kim Thành, Nam Sách, Chí Linh, T Kỳ, Thanh Hà, Kinh Môn và TP Hi Dương thêm 200.000 cây na, tăng s cây được tng lên ti 1.430.300 cây.

With the guideline of environmental protection associated with sustainable development, Regent has a lot of annual activities for the environment, including tree planting activities has become an annual cultural habits accustomed to all employees in company. In response to the tree planting movement to protect environment of Group, from 2008 up to now, Regent has donated 1,230,250 trees to all over the districts of Hai Duong Province. In 2017 Regent continues to donate to Kim Thanh dist., Nam Sach Dist., Chi Linh Dist., Tu Ky Dist, Thanh Ha Dist., Kinh MonDist. and Hai Duong city 200,000 trees, increase the number of trees up to 1,430,300 trees.

Vic làm vô cùng ý nghĩa này đã được các cp chính quyn và nhân dân trong toàn Tnh ghi nhn, trân trng; góp phn to ln trong vic ph xanh đt trng đi trc, to thêm cnh quan xanh đp cho Tnh nhà đc bit to nên ý thc trong vic bo v môi trường cho CBCNV toàn Công ty cũng như nhân dân trong Tnh.

This meaningful activity contributed greatly in the greening of barren hills, created beautiful green landscape for the province and awareness in protecting the environment for the whole company employees as well as people in the province which was the authorities and people recorded respectfully.

Ngày 15/02/2017 Công ty đã tham d l phát đng Tết trng cây ca huyn Kinh Môn, ti l phát đng này đi din Công ty đã trao tng 200,000 cây cho Tnh Hi Dương.

On Feb 15 2017, Regent has attended the launching ceremony of Planting Day in Kinh Mon district and delivered 200,000 trees to Hai Duong Province.

style=border: 

Phó giám đc s Nông nghip Tnh HD nhn biu tượng 200.000 cây ca Công ty May Tinh Li
Deputy Director of Hai Duong Department of Agriculture received 200,000 trees from Regent

Ngày 16/02/2017 Công ty phi hp cùng Đng b và nhân dân Huyn Kim Thành t chc Tết trng cây đy ý nghĩa.

Ông Alfred To thay mt lãnh đo Công ty trao tng 18,000 cây cho Huyn Kim Thành và phát biu.

On Feb 16 2017 Regent cooperated with the People\'s Party and Kim Thanh District held meaningful tree planting launching Day. On behalf of VP, Mr. Alfred To delivered 18,000 trees for Kim Thanh District and did a short speech.

 

style=border: 

 

Dưới đây là mt vài hình nh đp trong chương trình Tết trng cây ti các Huyn mà Công ty đã tham d.
Below are some nice pictures on Arbour Day:

style=border: 

style=border: 

 

 

 

 

 

 

 

 

style=border: 

style=border: 

style=border: 

 

 

 

style=border: 

style=border: 

Các thành viên ca Gia đình Tinh Li vui mng ươm nhng mm xanh mi vi mong mun làm đp hơn, xanh hơn con đường quê thân thương này.

Sang năm chúng ta s quay li xem cây ln đp đến đâu nhé!

Each member of Regent Family is glad to plan new nursery with the desire to do better, greener this beloved country road. Next year we will come back to see how beautiful and large trees!

Cùng vi tp đoàn và nhân dân s ti May Tinh Li đã và s tiếp tc ni dài hơn na HÀNH TRÌNH XANH vì môi trường, vì con người và vì cuc sng ca chính chúng ta!

Tác giả: Nguyễn Định
 
Thư viện ảnh
Videos