Đang Online: 3
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

May Tinh Lợi ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu công nghiệp

 
Ngày đăng: 28-06-2018      Lượt xem: 624
 
 May Tinh Lợi ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu công nghiệp

Regent implemented environmental protection and preservation campaign

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và thực hiện Tháng hành động vì môi trường 2018. Sáng ngày 19/05, Công ty TNHH May Tinh Lợi đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Lai Vu, Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu và Công ty Dệt Pacific Crystal tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm theo tấm gương bảo vệ môi trường, kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

Responding to the World Environment Day on June 5th and implementing Take action for Environment month movement. On May 19th, Regent Garment Factory Limited cooperated with Lai Vu Youth Union, Lai Vu Industrial Park Company and Pacific Crystal Textile Co., Ltd to organize the environmental sanitation ceremony on the occasion of the 128th birth anniversary of President Ho Chi Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

style=border:

style=border:

Tham dự lễ ra quân và cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường có đại diện Công ty và công đoàn công ty May Tinh Lợi, đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp tổ chức cùng đông đảo thanh niên xã Lai Vu và công nhân viên thuộc các công ty hoạt động tại KCN Lai Vu.

Attending the ceremony and participating in environmental sanitation are representatives of our Company and our Labor Union, representatives of the coordinating agencies leaders, the youth of Lai Vu commune and employees of companies operating in Lai Vu Industrial Park.

style=border:

style=border:

Ngay sau phần phổ biến, thống nhất và cam kết kế hoạch thực hiện, cán bộ công nhân viên May Tinh Lợi cùng các bên tham gia đã ra quân quét dọn, thu gom rác, tháo dỡ các biển quảng cáo không đúng quy định tại khu vực Cổng Khu Công Nghiệp Lai Vu.

After the announcement, agreement and commitment of the implementation plan, Regent staffs and participants started cleaning, collecting garbage at the Gate area of Lai Vu Industrial Zone.

style=border:

Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu công nghiệp, tạo mỹ quan, cảnh quan xanh sạch đẹp. Đồng thời nâng cao nhận thức của lớp thanh niên về lối sống tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

This practical and meaningful activity aims to create a change in awareness and action of each individual, contributing to environmental sanitation in the industrial zone, creating more beautiful landscapes. Beside, guiding the youth to positive lifestyle, responsibility to the community and society.

style=border:

style=border:style=border:style=border:

style=border:

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos