Đang Online: 11
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

May Tinh Lợi hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

 
Ngày đăng: 28-06-2018      Lượt xem: 262
 
 May Tinh Lợi hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

Regent accompanies with the 2018 tree planting festival

Duy trì và phát triển phong trào trồng cây vì môi trường của tập đoàn, từ năm 2008 đến nay, Công ty TNHH May Tinh Lợi đã hăng hái tham gia trồng cây gây rừng, liên tục là doanh nghiệp đi đầu trong phong trào trồng cây vì Môi trường.

Maintaining and developing the tree planting movement of the Crystal Group, from 2008 until now, the Regent has actively participating in planting trees, continuing to be the leading enterprise in the movement planting trees for the environment.

style=border: 

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, năm nay, Công ty tiếp tục tặng cho các Huyện Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Chí Linh và TP Hải Dương 200.000 cây, đưa tổng số cây đã tặng cho các Huyện trong địa bàn Tỉnh trong những năm qua lên con số 1.630.300 cây.

Responding to the appeal to participate in the tree-planting festival Everlasting Gratitude for Uncle Ho , this year, Regent continues to donate 200,000 trees to Nam Sach, Kim Thanh, Kinh Mon, Tu Ky, Thanh Ha, Chi Linh and Hai Duong city, bringing the total number of trees donated to the Districts in Hai Duong province in the past year to 1.630.300 trees.

style=border: 

style=border: 

style=border: 

Bà Trần Thị Vượng - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách HCNS tới dự và trao tặng cây cho 2 huyện Kim Thành và Kinh Môn

Ms. Vuong – Regent Assisstant General Manager donated trees to Kim Thanh and Kinh Mon district

 

Là một doanh nghiệp quan tâm tới sự phát triển chung của đất nước, những việc làm ý nghĩa và thiết thực của Công ty luôn được các cấp chính quyền và nhân dân trong toàn Tỉnh ghi nhận và trân trọng.

As an enterprise which cares about the development of the country, the meaningful and practical work of the Company is always recognized and respected by the authorities and people in the whole province.

style=border:style=border:  

style=border: 

Vận chuyển và trao tặng cây cho các Huyện trong tháng 2 và tháng 3/2018 / Delivering and donating trees to districts on Feb and March, 2018

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Công ty đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại hai Huyện Kinh Môn và Kim Thành vào sáng ngày 27/02 và 02/03 vừa qua.

Sau lễ phát động, Bà Trần Thị Vượng – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách HCNS ​Công ty đã cùng với các vị lãnh đạo Tỉnh, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở ủy ban.

In the joyful atmosphere of the New Year, the Regent attended the launching ceremony of tree-planting festival Everlasting Gratitude for Uncle Ho at Kinh Mon and Kim Thanh districts in the morning of February 27th and March 2nd.

After the launching ceremony, Mrs. Tran Thi Vuong – Regent Assistant General Manager and the provincial and local leaders and many people participated in planting trees at the headquarters precinct of those committees.

style=border:style=border: 

Hàng triệu cây xanh được ươm mầm bởi tập thể Gia đình May Tinh Lợi giờ đã vươn cao và phủ xanh khắp các thôn xóm trong địa bàn Tỉnh. Đây là một trong những thành quả to lớn có được nhờ sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và các cấp chính quyền cùng nhân dân Tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống bền vững cho chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Millions of trees have been planted by Regent Family are now nursed and grown throughout the province. This is one of the great achievements thanks to the support and close coordination between the Company and the authorities and the people of Hai Duong province in order to improve the life quality, contribute protecting and preserving the sustainable living environment for us today and for future generations.

style=border:style=border: 

Những cây xanh do công ty chúng ta ươm mầm và trao tặng giờ đã sinh trưởng mạnh mẽ tại các huyện trong địa bàn Tỉnh

The trees nursed and donated by our company are now grown strongly

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos