Đang Online: 3
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

May Tinh Lợi – Đơn vị xuất sắc duy nhất nhận cờ thi đua năm 2017

 
Ngày đăng: 29-06-2018      Lượt xem: 275
 
 May Tinh Lợi – Đơn vị xuất sắc duy nhất nhận cờ thi đua năm 2017

Regent – The only outstanding establishment to receive the 2017 provincial emulation flag

Sáng ngày 3/4 vừa qua tại Hội nghị Công bố thành lập và phát động phong trào thi đua năm 2018, UBND Tỉnh đã trao tặng cờ thi đua cho Công ty TNHH May Tinh Lợi. Đây là giải thưởng cao quý được UBND Tỉnh Hải Dương trao tặng nhằm khen thưởng các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong kế hoạch hoạt động, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường… Và đặc biệt hơn nữa, May Tinh Lợi là doanh nghiệp duy nhất vinh dự nhận cờ thi đua từ chủ tịch UBND Tỉnh trong lần trao tặng này.

On April 3rd, at the Announcing the establishment and launching the emulation movement in 2018 conference, the provincial People\'s Committee awarded the emulation flag to the Regent Garment company. This is a noble prize awarded by Hai Duong People\'s Committee in order to reward enterprises who have achieved excellent achievements in their work plans and contributed positively to the social economic development of the province, make jobs for laborers, fulfill the duty of paying tax and protect the environment… Especially, Regent is the only outstanding establishment to receive the 2017 provincial emulation flag.

 

style=border:

Bà Trần Thị Vượng – Phó Tổng Giám đốc HC – NS thay mặt công ty nhận cờ thi đua

Ms. Vuong Tran Thi – Regent HRD & ADM Assistant General Manager on behalf of the company receiving the emulation flag

Trong năm qua, với sự cần cù, sáng tạo, lao động không ngừng nghỉ, May Tinh Lợi đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực lao động sản xuất, phong trào thi đua, chăm sóc người lao động… Ghi nhận những cố gắng của doanh nghiệp, từ đầu năm 2018 tới nay, May Tinh Lợi liên tục được biểu dương và trao tặng các danh hiệu thi đua cao quý. Trong đó phải kể tới giải thưởng doanh nghiệp văn hóa, danh hiệu doanh nghiệp vì người lao động.

In the past year, with the creativity and hard work, the Regent has obtained great results in the fields of labor production, emulation movement, labor care... Understanding the efforts of Regent, from the beginning of 2018, Regent is continuously praised and awarded the emulation awards. Among them is the cultural enterprise award, the title enterprise for employees.

style=border:

style=border:

style=border:

 

Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển, May Tinh Lợi đã nhiều năm liền nhận được cờ thi đua, bằng khen từ UBND Tỉnh, tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong của Tỉnh Hải Dương và là một trong những doanh nghiệp dệt may uy tín, hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Over the past 11 years of establishment and development, Regent has been receiving emulation flags and certificates of merit from the provincial People\'s Committee for many years and is proud to be one of the leading enterprises of Hai Duong Province, a reputable textile company of Vietnam.

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos