Đang Online: 1
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

Gia đình may Tinh Lợi hưởng ứng giờ Trái Đất 2017

 
Ngày đăng: 24-04-2017      Lượt xem: 1312
 
 Tiết kiệm điện nói riêng và năng lượng nói chung đã trở thành văn hóa, ý thức hệ ăn sâu vào tiềm thức, hình thành thói quen đối với tất cả các thành viên của Gia đình May Tinh Lợi.

Giờ trái đất hàng năm cũng là phát pháo sáng đầu tiên khởi động cho phong trào Tiết kiệm điện trong toàn Công ty. Năm nay Giờ trái đất với khẩu hiệu Tương lai bắt đầu từ hôm nay đã được hưởng ứng nhiệt tình từ anh chị em gia đình May Tinh Lợi trong một giờ đồng hồ từ 9:00-10:00 sáng ngày 25/03/2017.

Trong khoảng thời gian từ 9:00-10:00 sáng ngày 25/03/2017 toàn nhà máy sẽ đồng loạt tắt hết các thiết bị sử dụng điện không cần thiết hoặc có thể không cần sử dụng trong vòng 1 tiếng này với các hành động cụ thể:

Electricity saving in particular and energy in general has become a culture, deeply ingrained ideology, forming habits for all members of Regent Family.

Earth Hour is also the first launch of the Power Saving movement within the company. This year\\\\\\\\\\\\\\\'s Earth Hour with the slogan The future begins today was enthusiastically received by all members of Regent Family for an hour from 9:00 am to 10:00 am on March 25th 2017.

Between 9:00 am and 10:00 am on March 25th, the entire plant would shut off all unnecessary electrical appliances or may not be used within 1 hour with the Specific actions:

 

Nguồn điện/Equipments

Vị trí tắt điện/ Areas

Người chịu trách nhiệm/ P.I.C

Điện chiếu sang/

Lighting

Văn phòng: tắt toàn bộ/ Turn off at all offices

Trưởng mỗi bộ phận/ All dept heads

Hành lang: tắt toàn bộ/ Turn off at corridors

MTN

Nhà ăn: tắt toàn bộ/ Turn off at canteen

Quản lý nhà ăn/ Canteen heads

KV sản xuất: tắt đèn chiếu sáng của tầng trên/ Production workshops: Turn off all lightings at above levels

Senior supervisors

Kho: Những KV không sử dụng tắt toàn bộ, những KV cần thiết tắt so le/ WHS: Turn off all unused areas

Mr. Tạc+ Phú

Tắt toàn bộ ký túc xá cán bộ/ Turn off all in Dorm

Cán bộ ở Dorm+ nhân viên vệ sinh Dorm people + maid

Các khu vực khác: Hạn chế sử dụng đèn chiếu sang tối đa/ Other areas: Minimize to use lighting, utilize sunshines

Trưởng các bộ phận/ All dept heads

Điều hòa/Air Con

Tắt toàn bộ Công ty/ Turn off all areas

Trưởng các bộ phận/ All dept heads

Máy hút ẩm ở kho/ Humidier in WHS

Tắt 50%/ Turn off 50%

Mr. Tạc+ Phú

Bình nóng lạnh/Water heater

Tắt toàn bộ ký túc xá cán bộ /Turn off all dorm rooms

Cán bộ ở Dorm+ nhân viên vệ sinh/ Dorm people + maid

Máy tính/Computer

Tắc màn hình máy tính khi dời khỏi vị trí làm việc/ Turn of computer screen when going out

Các nhân viên sử dụng máy tính/ Office Staff

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả ACE trong toàn nhà máy. Kết quả đạt được như sau:

The program has already received response of all employees with bellow result:

Area

Kwh saving

% Saving

Reduce CO2 emission

RG1

440

24%

810 kg CO2e

RG2

792

Total

1232

Dưới đây là một số hình ảnh của chúng tôi về chương trình này:

Below are some photos about our Earth Hour program:

Chúng tôi đã sẵn sàng / We are ready!

style=border: 

style=border: 

 

 

 

style=border: 

style=border: 

Tận dụng ánh sáng mặt trời từ skylight/ Utilized sunshine from Skylight

style=border: 

style=border: 

style=border: 

 

Khu vực không có skylight thì tắt các tầng điện không cần thiết/ Areas without skylight turned the unnecessary lights off.

style=border: 

style=border: 

 

 

 

 

 

Chúng ta không chỉ tiết kiệm điện trong 01 Giờ trái đất do Công ty phát động hay Giờ trái đất chính thức của cả thế giới mà phải sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng này mọi lúc, mọi nơi; hãy trồng thêm nhiều cây xanh, tiết kiệm giấy, tiết kiệm nước, phát huy sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên…

We not only save power in an Earth Hour launched by the company or Earth Hour official of the world but also save energy at all times and everywhere; plant more trees, save paper, save water, promote the use of natural energy sources ...

Hãy hành động để ĐẢO NGƯỢC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, hành động từ bây giờ để bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Take action to CHANGE CLIMATE CHANGE, act now to protect our lives.

Tác giả: Administrator
 
Thư viện ảnh
Videos