Đang Online: 2
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

GIỜ TRÁI ĐẤT 2018 TẠI GIA ĐÌNH MAY TINH LỢI

 
Ngày đăng: 28-06-2018      Lượt xem: 321
 
 GIỜ TRÁI ĐẤT TẠI GIA ĐÌNH MAY TINH LỢI

EARTH HOUR AT REGENT FAMILY

Năm nay là năm thứ 10 Việt Nam hưởng ứng phong trào Giờ Trái Đất. Giờ trái đất hàng năm cũng là phát pháo sáng đầu tiên khởi động cho phong trào Tiết kiệm điện trong toàn Công ty. Năm nay, Giờ trái đất với khẩu hiệu Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ anh chị em gia đình May Tinh Lợi trong một giờ đồng hồ từ 10:00-11:00 sáng ngày 24/03/2018.

This year is the 10th year Vietnam responds to the movement Earth Hour. Earth Hour is also the first action of the Power Saving movement of our company. This year, the Earth Hour movement with the slogan Go more green received enthusiastic response by all members of Regent Family within an hour from 10:00 am to 11:00 am on March 24th 2018.

Trong khoảng thời gian từ 10:00-1100 sáng ngày 24/03/2018 toàn nhà máy đã đồng loạt tắt hết các thiết bị sử dụng điện không cần thiết hoặc có thể không cần sử dụng trong vòng 1 tiếng này với các hành động cụ thể:

Between 10:00 am and 11:00 am on March 24th, the entire company shut all unnecessary electrical appliances off within 1 hour and more with the Specific actions:

 Nguồn điện/Equipments

Vị trí tắt điện/ Areas

Người chịu trách nhiệm/P.I.C

Điện chiếu sáng/

Lighting

Văn phòng: tắt toàn bộ/ Turn off at all offices

Trưởng mỗi bộ phận/ All dept heads

Hành lang: tắt toàn bộ/ Turn off at corridors

MTN

Nhà ăn: tắt toàn bộ/ Turn off at canteen

Quản lý nhà ăn/ Canteen heads

KV sản xuất: tắt đèn chiếu sáng của tầng trên/Production workshops: Turn off all lightings at above levels

Senior supervisors

Kho: Những KV không sử dụng tắt toàn bộ, những KV cần thiết tắt so le/ WHS: Turn off all unused areas

Mr. Tạc + Phú + Mr. Tuan

Tắt toàn bộ ký túc xá cán bộ/ Turn off all in Dorm

Cán bộ ở Dorm+ nhân viên vệ sinh Dorm people + maid

Các khu vực khác: Hạn chế sử dụng đèn chiếu sang tối đa/ Other areas: Minimize to use lighting, utilize sunlight

Trưởng các bộ phận/ All dept heads

Điều hòa/Air Con

Tắt toàn bộ Công ty/ Turn off all areas

Trưởng các bộ phận/ All dept heads

Máy hút ẩm ở kho/Humidier in WHS

Tắt 50%/ Turn off 50%

Mr. Tạc + Phú + Mr. Tuan

Bình nóng lạnh/Water heater

Tắt toàn bộ ký túc xá cán bộ /Turn off all dorm rooms

Cán bộ ở Dorm+ nhân viên vệ sinh/ Dorm people + maid

Máy tính/ Computer

Tắt màn hình máy tính khi rời khỏi vị trí làm việc/ Turn of computer screen when going out

Các nhân viên sử dụng máy tính/ Office Staff

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả ACE trong toàn nhà máy. Kết quả đạt được như sau:

The program has already received response of all employees with bellow result:

Area

Kwh saving

% Saving

Reduce CO2 emission

RG1

70.4

19.6%

435 kg CO2e

RG2

587

Total

567.4

Dưới đây là một số hình ảnh của chúng tôi về chương trình này:

Below are some photos about our Earth Hour program:

Chúng tôi đã sẵn sàng / We are ready!

style=border: 

style=border: 

style=border: 

style=border: 

style=border: 

Tận dụng ánh sáng mặt trời từ skylight/ Utilized sunlight from Skylight

 style=border:

style=border: 

Tắt điện tại khu vực văn phòng/ Energy saving at office area

   

Chúng ta không chỉ tiết kiệm điện trong 01 Giờ trái đất do Công ty phát động hay Giờ trái đất chính thức của cả thế giới mà phải sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng này mọi lúc, mọi nơi; hãy trồng thêm nhiều cây xanh, tiết kiệm giấy, tiết kiệm nước, phát huy sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên…

We\'re not only save power within an Earth Hour initiated by the company and the official time that the world\'s Earth Hour movement took place but also saving energy anytime, anywhere; planting more trees, saving paper, saving water, using natural energy sources ...

Hãy hành động để ĐẢO NGƯỢC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, hành động từ bây giờ để bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

style=border: 

Let\'s take a small step to make a huge change STOP CLIMATE CHANGE & GLOBAL WARMING, act now to protect our lives.

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos