Đang Online: 2
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

Diễn tập PCCC và cứu nạn tại Tinh Lợi tháng 11/ 2018

 
Ngày đăng: 03-12-2018      Lượt xem: 547
 
Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), nâng cao khả năng sẵn sàng ứng cứu của CBCNV và thiết bị PCCC đồng thời đảm bảo việc trang bị kỹ năng thoát hiểm cho toàn thể anh chị em công nhân viên trong nhà máy, hôm qua, ngày 27/11/2018, Công ty đã tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cả hai nhà máy Tinh Lợi 1 và Tinh Lợi 2 với sự phối hợp của phòng Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn, cứu hộ Hải Dương.

To hold the initiative in firefighting and prevention (FFAP) & to improve the readiness of firefighting and training the escape skills for all employees in the factory, on November 27th, our company organized firefighting and evacuation rehearsal at both Regent 1 and Regent 2 with the cooperation of Hai Duong Fire & Rescue Police department.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2018 Công ty May Tinh Lợi tổ chức diễn tập PCCC. Với những kỹ năng PCCC, cứu hộ, cứu nạn được rèn luyện thường xuyên, dù các tình huống giả định được bố trí rất phức tạp vào các thời điểm khác nhau trong ngày (ca sáng, ca đêm) nhưng các lực lượng đã phối hợp rất nhịp nhàng, xử lý tình huống thuần thục, thực hiện đủ 5 bước chữa cháy: Báo cháy, cứu người, cứu tài sản, chữa cháy và bảo vệ.

This is the second time in 2018, the Regent organized firefighting and evacuation rehearsal. With well-trained firefighting and rescue skills, although hypothetical situations are arranged very difficult at different shifts of the day (day shift and night shift) but the firefighting forces have coordinated in a harmonious way, thoroughly handled the situation, implementing five steps of FFAP: fire alarm, rescuing, property rescuing, firefighting and protection.

Một vài hình ảnh tại buổi diễn tập/ below are some photos of the rehearsal:

style=border: 

style=border: 

Ban chỉ đạo hướng dẫn triển khai phương án diễn tập PCCC ca sáng và ca đêm/ Thesteering committee guides to deploy the FFAP rehearsal during day shift and night shift.

style=border: 

style=border:style=border:  

style=border: 

style=border: 

Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng an ninh và cảnh sát PCCC/ The coordination between security forces and fire police officers.

style=border: 

Diễn tập PCCC ca đêm/ FFAP rehearsal at night shift

style=border:style=border:  

Công tác cứu người, cứu tài sản diễn ra khẩn trương, bài bản/ Rescue people and property

 

style=border: 

 

style=border: 

style=border: 

style=border: 

Công nhân viên thoát hiểm tới điểm tập kết theo đúng hướng dẫn/ Employees escaped to the assembly points as instructed

Buổi diễn tập đã diễn ra một cách thuận lợi và chuyên nghiệp. Đánh giá về kết quả của buổi diễn tập, ban chỉ đạo có đại diện của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết:Việc phối hợp các lực lượng phục vụ cho diễn tập đã được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở đã nghiên cứu nghiêm túc các phương án giả định và nguy cơ có thể xảy ra. Qua diễn tập, có thể khẳng định nếu có sự cố xảy ra, các lực lượng hoàn toàn có khả năng chủ động xử lý, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về con người và tài sản.

The rehearsal took place perfectly and professionally. Evaluating the results of the rehearsal, the steering committee which including the representative of Fire & Rescue Police department said: The FFAP forces has coordinated in a harmonious way, the leaders of the company\'s FFAP forces have seriously studied assumptions and risks caused by fire. Through the rehearsal, it can be affirmed that if any incident occurs, the company\'s FFAP forces are fully capable of actively handling and minimizing the lowest damage to human life and property.

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos